Services

Područje prakse

Građansko pravo

 • Obvezno pravni sporovi
 • Ugovorno pravo
 • Naplata potraživanja
 • Odštetno pravo
 • Stvarno pravo
 • Zemljišno-knjižno pravo
 • Obiteljsko pravo
 • Sportsko pravo

Trgovačko pravo i pravo društava

 • Pravo osiguranja
 • Trgovačko ugovorno pravo
 • Pravo vrijednosnih papira
 • Preuzimanje i spajanje (M&A)
 • Zajednička ulaganja (joint venture)
 • Osnivanje i restrukturiranje trgovačkih društva
 • Izrada akata o osnivanju
 • Pravo tržišnog natjecanja
 • Energetika
 • -Koncesije
  -Pravna i regulatorna usklađenost sastavljanje projektnih ugovora i financijskih ugovora

Arbitraža

 • Zastupanje u postupku domaće arbitraže
 • Zastupanje u postupku međunarodne arbitraže (ICC)

Kazneno i prekršajno pravo

 • Zastupanje u kaznenim i prekršajnim postupcima
 • Podnošenje kaznenih prijava
 • Međunarodno kazneno pravo
 • Zastupanje u kaznenim postupcima pred specijaliziranim sudovima (USKOK, ratni zločini, zaštita djece i mladeži)
 • Zastupanje u kaznenim postupcima iz oblasti gospodarskog kriminala

Stečajno pravo i predstečajne nagodbe

 • Stečajni postupak
 • Podnošenje kaznenih prijava
 • Preustroj u stečaju
 • Namirenje vjerovnika
 • Postupak predstečajne nagodbe

Radno pravo

 • Opća pitanja vezana uz radne sporove
 • Radni sporovi
 • Izrada i savjetovanje u svezi internih akata poslodavca
 • Kolektivno pregovaranje i kolektivni ugovori

Upravno pravo

 • Upravni postupci
 • Upravni sporovi
 • Postupci izdavanja dozvola
 • Upravni postupci u statusnim pitanjima